Privacyverklaring Sandra Steen Dansimprovisatie

Sandra Steen, gevestigd aan Mimosastraat 1 8013 SB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Mimosastraat 1 8013 SB Zwolle

Postadres: Renderklippenweg 5 8162 NC Epe

06-11017482

www.danslab-zwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Sandra Steen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van cursisten: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens

Van geïnteresseerden in nieuws en activiteiten van DansLab: Naam en e-mailadres

Van onderhuurders van DansLab: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres, KvK-nummer en bankgegevens

Sandra Steen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Sandra Steen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming is niet van toepassing op de werkzaamheden van Sandra Steen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Sandra Steen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deze gegevens worden digitaal bewaard en in het geval van huurovereenkomsten en facturen ook op papier.

De gegevens worden bewaard voor een periode die nodig is voor goede communicatie, minimaal 6 maanden.

Iedere 6 maanden  worden digitale gegevens verwijderd, die niet meer relevant zijn voor de communicatie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sandra Steen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt nooit zonder uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Sandra Steen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sandra Steen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar danslabzwolle@gmail.com.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Sandra Steen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Sandra Steen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met danslabzwolle@gmail.com

Deel deze pagina